Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van [Officiële naam van de vereniging], gevestigd te [plaats] en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer]. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  [vul in]

(b)  […]

(c)  […]

Neem in 1.1 op wat de relevante aanleiding is voor de verwerkingen die je in deze privacyverklaring toelicht. Enkele suggesties:

–  de website [webadres] bezoekt;

–  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

–  lid wordt;

–  zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

–  via het contactformulier contact met ons opneemt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  [vul in]

(b)  […]

(c)  […]

Neem in 1.2 puntsgewijs alle relevante categorieën op van verwerkte persoonsgegevens. Enkele suggesties: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren, gegevens over afspraken, lidmaatschapsnummer, etc.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  [vul in]

(b)  […]

(c)  […]

Neem in 1.3 alle doeleinden op waarvoor je de in 1.2 genoemde persoonsgegevens

verwerkt. Enkele suggesties:

–  het lidmaatschap te effectueren;

–  nieuwsbrieven te verzenden;

–  contact met u op te nemen of te onderhouden;

–  de dienstverlening te verbeteren;

–  de website te optimaliseren;

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met [Naam contactpersoon] via [telefoonnummer en/of e-mailadres] voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  [vul in]

(b)  […]

(c)  […]

Omschrijf in bepaling 4.1 aan welke derden persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

Enkele suggesties: leveranciers, gelieerde organisaties, sponsors, de nationale bond.

Deze derden gebruiken de gegevens voor: [omschrijf de doeleinden van de verkrijging door

deze derden indien van toepassing]

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen